Brandweer Binnenmaas doet proef met AED

De brandweer van de gemeente Binnenmaas is gestart met een proef waarin het gebruik van de AED wordt getest. Vanaf 10 juni j.l. rukt de brandweer in Binnenmaas uit voor reanimaties in hun verzorgingsgebied. De brandweer wordt tegelijk met de ambulance gealarmeerd om zo sneller hulp te kunnen verlenen bij een hartstilstand.

Een ‘AED’ is een zogenaamde ‘automatische externe defibrillator’, oftewel een AED-apparaat. Dat is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij mensen die een circulatiestilstand hebben gekregen. De AED dient dan automatisch een elektrische schok toe, met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen. Dankzij een AED-apparaat is de kans dat mensen een hartstilstand overleven vele malen groter dan wanneer uitsluitend de gewone reanimatie wordt toegepast. Er zijn de afgelopen jaren op steeds meer locaties AED’s opgehangen, ook in de gemeente Binnenmaas. Zo hangen er o.a. bij diverse kerken en supermarkten. Maar de brandweer heeft als belangrijk voordeel dat men over een team van mensen beschikt die een speciale opleiding (levensreddend handelen) heeft gevolgd en bovendien oefent men regelmatig met de AED. Ook het feit dat men met een team van mensen ter plaatse is, is een belangrijk pluspunt.

Belangrijke tijdwinst
De pilot met de AED in de gemeente Binnenmaas loopt voorlopig een jaar en zal halverwege dat jaar worden geëvalueerd. Fokke Smit, Ploegchef post ’s-Gravendeel, huisartsen en de huisartsenpost zijn door gemeente Binnenmaas geïnformeerd over deze pilot. Wij hadden de AED al standaard bij ons in de auto voor eigen medewerkers en nu kunnen we hem dus inzetten voor het publiek. Uiteindelijk zal de pilot geëvalueerd worden door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De brandweer kan dus nu ook gealarmeerd worden voor reanimatie. Dat kan in sommige gevallen in Binnenmaas de nodige, belangrijke tijdwinst opleveren.. Elke minuut telt tenslotte bij zulke gevallen’. De brandweer van Binnenmaas oefent inmiddels regelmatig met de AED. Dit gebeurt middels het nabootsen van ‘levensechte’ situaties. D.w.z. dat men bijvoorbeeld oefeningen doet op locatie, bij een bedrijfsruimte/loods, op een parkeerplaats, of in een winkel. Waarschijnlijk zal de brandweer in Binnenmaas op jaarbasis tussen de 10 en 15 keer uit moeten rukken voor een AED-reanimatie.