Resusci Anne SkillGuide / AED Resusci Anne SkillGuide upgrade-kit

Waarom is een nieuwe update nou zo belangrijk?
De oefenpop dient de juiste compressiediepte aan te geven op 5cm. De SkillGuide unit zal geüpdate worden en als feedback zal niet langer “te diep” worden aangegeven. Het begrip te diep is niet goed omdat compressies beter iets te diep kunnen zijn dan te zacht.

Wat moet er veranderd worden aan de pop?
De sensor unit met zwarte compression slide (153700) dient vervangen te worden door een nieuwe sensor unit met een grijze compression slide.

LET OP, oefenpoppen van vóór 2000 hebben een borsthuid waar de bevestigingsgaatjes in de borsthuid op een andere plek zitten. Klanten die dit type pop in hun bezit hebben, dienen apart borsthuid te vervangen om aan de G2010-richtlijnen te voldoen. De borsthuid maakt geen deel uit van de G2010-update kit.

Hoe weet ik of mijn oefenpop geüpdate moet worden?
Verwijder de borsthuid en bekijk de sensor unit die aan de longplaat vastzit. Als de
sensor unit een zwarte compression slide heeft, dient de oefenpop geüpdate te
worden.

Hoe kan ik mijn oefenpop updaten?
Vervang de sensor unit met zwarte compression slide door de nieuwe sensor unit met
een grijze compression slide.

Welk artikelnummer heb ik nodig?
Atikelnummer 153711 – Update Kit G2010 Resusci Anne SkillGuide. Dit is inclusief unit
unit, handleiding en G2010-sticker.
Let alleen op deze slider. Als deze zwart is, is de sensor unit niet conform de G2010-richtlijnen en
dient deze geüpdate te worden.

Hoe komt het dat het rode lichtje in mijn SkillGuide niet meer werkt?
De ERC Resuscitation Guidelines geven geen maximale compressiediepte aan, vandaar
dat het rode lichtje voor de compressie-feedback gedeactiveerd is.